GEO Eng Rus
ლ.ღოღობერიძის 67ბ
+995 32 2305335
info@nutrimax.ge

პროდუქცია

დალაგება

ღორი

გოჭი

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Piggywean - გოჭების პრესტარტერი ...

2.59 ლ

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Milkiwean - გოჭების პრესტარტერი...

3.54 ლ

ბურვაკი

კონცენტრატი

ინტერესის გამოხატვა

სანდო 20% კონცენტრატი ...

2.16 ლ

კონცენტრატი

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max 20% კონცენტრატი...

2.8 ლ

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max სტარტი - მზა საკვები ღორისთვის...

1.47 ლ

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max გროუერი - მზა საკვები ღორისთვის...

1.32 ლ

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max ფინიში - მზა საკვები ღორისთვის...

1.27 ლ

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max უნივერსალი - მზა საკვები ღორისთვ...

1.27 ლ

კონცენტრატი

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max სტარტი 25%-იანი კონცენტრატი...

2.44 ლ

კონცენტრატი

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max გროუერი 25%-იანი კონცენტრატი...

2.24 ლ

კონცენტრატი

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max ფინიში 25%-იანი კონცენტრატი...

2.04 ლ

კონცენტრატი

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max უნივერსალი 25%-იანი კონცენტრატი...

2.24 ლ

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

ღორის საკვები სანდო - სტარტი...

1.18 ლ

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

ღორის საკვები სანდო - გროუერ-ფინიში...

1.08 ლ

მაკე ღორი

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max მაკე ღორი - მზა საკვები ღორისთვი...

1.12 ლ

დედა ღორი

მზა საკვები

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max დედა ღორი - მზა საკვები ღორისთვი...

1.32 ლ

კონცენტრატი

ინტერესის გამოხატვა

Pig Max დედა ღორი 25%-იანი კონცენტრატი...

2.24 ლ