სიახლეები

ნუტრიმაქსის თანამშრომელი „მულტიპლიკატორების“ გადამზადების სასწავლო კურსზე გერმანიაში

2018-06-28

ნუტრიმაქსის წარმომადგენელი თამუნა თოიძე კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით გაემგზავრა 2 კვირიან სასწავლო კურსზე გერმანიაში.

საპილოტე პროექტი ორგანიზებულია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის მიერ, რომლის მიზანია  პროფესიულ სასწავლებლებსა და საწარმოებს შორის შუამავალი 

კადრების ე.წ მულტიპლიკატორების გადამზადება.

ნუტრიმაქსის წარმომადგენელი თამუნა თოიძე კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით გაემგზავრა 2 კვირიან სასწავლო კურსზე გერმანიაში.
საპილოტე პროექტი ორგანიზებულია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის მიერ, რომლის მიზანია  პროფესიულ სასწავლებლებსა და საწარმოებს შორის შუამავალი 
კადრების ე.წ მულტიპლიკატორების გადამზადე