ინსტრუქციები

ინსტრუქციები

გენერალური პროტოკოლი საფრინველის გასუფთავებისა და დეზინფექციის შესახებ
ფრინველების  ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა იწყება ჯანსაღი წიწილების მოთავსებით სუფთა გარემოში. გასუფთავება და დეზინფექცია ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილია. უნდა არსებობდეს კარგი ბალანსი დასასველებელ, გამწმენდ და სადეზინფექციო ქიმიკატებს შორის. ფრინველებისა და საფრინველის სპეციფიკიდან გამომდინარე გამოიყენება სპეციალური პროტოკოლი. "სრულად ნახვა"