სიახლეები

მეხორცული საქონლის 43%-იანი კონცენტრატის გრანულის ზომის ცვლილება

2018-04-11

კომპანია ნუტრიმაქსის ვეტერინართა ტექნიკური შტატი  და ხარისხის კონტროლის ჯგუფი ყოველთვის ცდილობს პროდუქტების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას და  მის დახვეწას. 

ამ მიზნით, მეხორცული საქონელის 43%-იანი კონცენტრატის გრანულის ზომა შეიცვალა და განისაზღვრა 6 მმ, ნაცვლად 4მმ-ისა, რაც  მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის 

მთელმარცვლიანი სიმინდით და კონცენტრატით კვების შემთხვავაში უფრო მოქნილს და მეტად მოსახერხებელს გახდის. 

ახალი გრანულის ზომა უზრუნველყოფს მთელმარცვლიან სიმინდისა და კონცენტრატის უფრო მარტივ გადარევას, ხოლო გრანულის ზომა მაქსიმალურად მიახლოებულია 

მთელმარცვლიანი სიმინდის ზომასა და ფორმასთან, რაც მსხილფეხა რქოსან პირუტყვს გაუმარტივებს ერთგვაროვან კვებას და უზრუნველყოფს მაღალი დღიური წონამატების მიღების.

მეხორცული საქონლის 43%-იანი კონცენტრატში შეიცვალა მხოლოდ  გრანულის ვიზუალური მხარე (დიამეტრი).

საყურადღებოა ისიც, რომ უშუალოდ კონცენტრატის რაციონს არ განუცდია რაიმე სახის ცვლილება!

კომპანია ნუტრიმაქსის ვეტერინართა ტექნიკური შტატი  და ხარისხის კონტროლის ჯგუფი ყოველთვის ცდილობს პროდუქტების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას და  მის დახვეწას. 
ამ მიზნით, მეხორცული საქონელის 43%-იანი კონცენტრატის გრანულის ზომა შეიცვალა და განისაზღვრა 6 მმ, ნაცვლად 4მმ-ისა, რაც  მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის 
მთელმარცვლიანი სიმინდით და კონცენტრატით კვების შემთხვავაში უფრო მოქნილს და მეტად მოსახერხებელს გახდის. 
ახალი გრანულის ზომა უზრუნველყოფს მთელმარცვლიან სიმინდისა და კონცენტრატის უფრო მარტივ გადარევას, ხოლო გრანულის ზომა მაქსიმალურად მიახლოებულია 
მთელმარცვლიანი სიმინდის ზომასა და ფორმასთან, რაც მსხილფეხა რქოსან პირუტყვს გაუმარტივებს ერთგვაროვან კვებას და უზრუნველყოფს მაღალი დღიური წონამატების მიღების.
მეხორცული საქონლის 43%-იანი კონცენტრატში შეიცვალა მხოლოდ  გრანულის ვიზუალური მხარე (დიამეტრი).
საყურადღებოა ისიც, რომ უშუალოდ კონცენტრატის რაციონს არ განუცდია რაიმე სახის ცვლილება!


 

სრულად ...

სემინარი გორში

2018-04-04

28  მარტს, ნუტრიმაქსის ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი გორში. ადგილობრივ ფერმერებთან ნუტრიმაქსის ტექნიკური ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ბაგურად გამოსაზრდელი მსხილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის ფერმაში მოვლა-შენახვის ყველაზე გავცელებულ პრობლემებსა და მათი მოგვარების ოპტიმალურ გზებზე.

ღონისძიება წარიმართა პრეზენტირებისა და  კითხვა-პასუხის რეჯიმში, რომლის დროსაც დამატებით, მოხდა კვების რეკომენდაციების გაზირიარება ფერმერებისთვის, 

რომლებმაც ახლახანს დაიწყეს მეხორცული საქონლის გამოზრდა მრთელ მარცვლიანი სიმინდით და კონცენტრატით.

28  მარტს, ნუტრიმაქსის ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი გორში. ადგილობრივ ფერმერებთან ნუტრიმაქსის ტექნიკური ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს ბაგურად გამოსაზრდელი მსხილფეხა 
რქოსანი პირუტყვის ფერმაში მოვლა-შენახვის ყველაზე გავცელებულ პრობლემებსა და მათი მოგვარების ოპტიმალურ გზებზე.
ღონისძიება წარიმართა პრეზენტირებისა და  კითხვა-პასუხის რეჯიმში, რომლის დროსაც დამატებით, მოხდა კვების რეკომენდაციების გაზირიარება ფერმერებისთვის, 
რომლებმაც ახლახანს დაიწყეს მეხორცული საქონლის გამოზრდა მრთელ მარცვლიანი სიმინდით და კონცენტრატი

 

სრულად ...

ბროილერის პროდუქტის ბროილერ მაქს პრემიუმის ორ ფაზად დაყოფა

2018-03-20

ბროილერ მაქს პრემიუმის 30% კონცენტრატი გაიყო 2 ფაზად: 

- ბროილერ მაქს 36 % კონცენტრატი სტარტი (0-15 დღემდე);

- ბროილერ მაქს 30% კონცენტრატი გროუერ ფინიში (15 დღიდან - გამოზრდის ბოლომდე). 

სტარტის კონცენტრატში დამატებულია ფრინველის იმუნური სისტემის მხარდამჭერი საშუალებები, რაც უზრუნველყოფს  ფრინველის საწყის ჯანსაღ 

 

და ეფექტურ განვითარებას, ეს კი წინაპირობაა შემდგომ გროუერ-ფინიშის ფაზაში ფრინველის მაქსიმალური წონამატისა და პროდუქტიულობის მიღწევისათვის.

ბროილერ მაქს პრემიუმის 30% კონცენტრატი გაიყო 2 ფაზად: 
- ბროილერ მაქს 36 % კონცენტრატი სტარტი (0-15 დღემდე);
- ბროილერ მაქს 30% კონცენტრატი გროუერ ფინიში (15 დღიდან - გამოზრდის ბოლომდე). 
სტარტის კონცენტრატში დამატებულია ფრინველის იმუნური სისტემის მხარდამჭერი საშუალებები, რაც უზრუნველყოფს  ფრინველის საწყის ჯანსაღ 
და ეფექტურ განვითარებას, ეს კი წინაპირობაა შემდგომ გროუერ-ფინიშის ფაზაში ფრინველის მაქსიმალური წონამატისა და პროდუქტიულობის მიღწევისათვის

სრულად ...

ნუტრიმაქსის სემინარი მეკვერცხული ფრინველის ფერმერთათვის და სპეციალისტებისთვის

2018-03-17

15 მარტს ნუტრიმაქსის ორგანიზებით ჩატარდა შეხვედრა-სემინარი მეკვერცხული ფრინველის სპეციალისტებისთვის და ფერემერებისთვის.  
პრეზენტაციეზე განხილული იყო  მეკვერცხული ფრინველის გამოზრდაში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები და  ასევე მსოფლიოში მიმდინარე აქტუალური თემები. 
შეხვედრა წარიმართა აქტიური დისკუსიის რეჟიმში, რომლის დროსაც ნუტრიმაქსის გუნდმა მიმოიხილა ფრინველის ჯანმრთელობის მხარდამჭერი საშუალებები, 
საკვბდანამატები და საფრინველის მართვის თანმედროვე ხელსაწყოები.  

15 მარტს ნუტრიმაქსის ორგანიზებით ჩატარდა შეხვედრა-სემინარი მეკვერცხული ფრინველის სპეციალისტებისთვის და ფერემერებისთვის.  

პრეზენტაციეზე განხილული იყო  მეკვერცხული ფრინველის გამოზრდაში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები და  ასევე მსოფლიოში მიმდინარე აქტუალური თემები. 

შეხვედრა წარიმართა აქტიური დისკუსიის რეჟიმში, რომლის დროსაც ნუტრიმაქსის გუნდმა მიმოიხილა ფრინველის ჯანმრთელობის მხარდამჭერი საშუალებები, 

საკვბდანამატები და საფრინველის მართვის თანმედროვე ხელსაწყოები.  


სრულად ...
ყველა სიახლე >>